Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

http://www.minrol.gov.pl

   
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl
   
Centrum Doradztwa Rolniczego http://www.cdr.gov.pl
   
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://www.piorin.gov.pl
   
Instytut Ochrony Roślin http://www.ior.rzeszow.pl
   
Instytut Ogrodnictwa http://www.inhort.pl
   
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa http://www.iung.pulawy.pl/
   
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin http://www.ihar.edu.pl/
   
Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych http://www.coboru.pl/
   
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl
   
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego http://www.krus.gov.pl
   
Krajowa Rada Izb Rolniczych http://www.krir.pl/