Kredyty preferencyjne

Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności:

  • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
  • uprawa roślin wieloletnich,
  • rozmnażanie roślin,
  • chów i hodowla zwierząt,
  • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
  • obróbka nasion dla celów...

Zasady udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie...

Cel i przeznaczenie kredytu

Kredyt może zostać udzielony na:

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie,

2) uprawa roślin wieloletnich,

3) rozmnażanie roślin,

4) chów i hodowla zwierząt,

5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),

6) obróbka nasion...

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR)

Cel i przeznaczenie kredytu

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków
i...

Cel i przeznaczenie kredytu

Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności:

1)  uprawy rolne inne niż wieloletnie,

2)  uprawa roślin wieloletnich,

3)  rozmnażanie roślin,

4)  chów i hodowla zwierząt,

5)  uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą...