Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.

Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016.356 i 1176) oraz zarządzenia Nr 36 Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 sierpnia 2016, poz. 28). Ustawa określa organizację, zadania i zasady działania jednostek doradztwa rolniczego.

Celem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Działalność PODR obejmuje:

  • organizację szkoleń, konferencji;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
  • doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii w produkcji roślinnej, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym, ekologicznych metod produkcji, propagowania rozwoju przetwórstwa;
  • działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu;
  • wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce;
  • prowadzenie działalności promocyjnej - prezentacja dorobku branżowego, najlepszych wyników hodowlanych i produkcyjnych, ekspozycja towarów podczas wystaw, targów, konkursów;
  • sporządzanie opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, a także wypełnianie dla klientów wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji.

Działalność merytoryczna Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  skierowana jest na udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom w celu zwiększenia dochodów z gospodarstwa rolnego i działalności pozarolniczych oraz działania mające na celu poprawę warunków życia rodzin wiejskich.

Ponadto przekazujemy informację nt. innowacji technologicznych, osiągnięć nauk rolniczych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów oraz promowania ich na rynkach lokalnych.

struktura

 

Załączniki:
Pobierz plik (Statut PODR.pdf)Statut PODR.pdf[ ]457 kB
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny PODR.pdf)Regulamin Organizacyjny PODR.pdf[ ]639 kB