IMG 20170927 131716

W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997).

Dopłaty do materiału siewnego - stawki:

- 92,45 zł za 1 ha zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych

- 147,90 zł za 1 ha roślin strączkowych

- 462,25 zł za 1 ha ziemniaków

 

Anna Moskal

PODR Boguchwała