W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 19 października odbyło się szkolenie poruszające zagadnienia z zakresu Afrykańskiego Pomoru Świń oraz ptasiej grypy.

Szkolenie zostało zorganizowane ze względu na coraz większe zagrożenie wystąpienia ASF na terenie województwa podkarpackiego (stwierdzone ognisko ASF na terytorium Ukrainy w odległości ok. 4 km od granicy z Polską ), oraz zwiększoną migrację dzikiego ptactwa.

Podkreślić należy że rok 2017 był czasem gdzie jednostka chorobowa jaką jest Afrykański pomór świń znacząco się rozprzestrzeniła na terenie naszego kraju. Od 2014 roku wykryto 103 ogniska ASF z czego 80 stwierdzono w bieżącym roku oraz 533 przypadki u dzików.

Szkolenie przeprowadziła lek. wet. Renata Kondrat z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie.

Podczas spotkania podkreślono że afrykański pomór świń nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże jest bardzo poważnym problemem ekonomicznym w produkcji trzody chlewnej.

Głównym wektorem rozprzestrzeniania się ASF są dziki. Warto jednak podkreślić, że również człowiek, nie przestrzegając podstawowych zasad bioasekuracji, może przyczynić się do przeniesienia choroby. Należy zaznaczyć, że za wszystkie padłe i zabite świnie w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspektorat Weterynarii przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje rolnikowi odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Odszkodowanie nie przysługuje hodowcy, który:

  • nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • nie dokonał zgłoszenia podejrzenia choroby do PLW lub innych osób lub instytucji wymienionych w ustawie,
  • nie uwzględnił zakazów i nakazów wydanych w drodze decyzji PLW, rozporządzenia PLW, rozporządzenia wojewody lub rozporządzenia MRiRW wydanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W czasie szkolenia przypomniano również o sezonowo występującym zagrożeniu ptasią grypą oraz o obowiązku zgłaszania stad drobiu przydomowego do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii celem usprawnienia monitoringu (Rozp. MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków).

W spotkaniu uczestniczyło 39 hodowców trzody chlewnej i drobiu oraz pracownicy PODR.

Tomasz Salach

IMG 6670IMG 6672

IMG 6677IMG 6680