W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 20 lutego 2018 r. odbyła się konferencja na temat „Integrowana ochrona rzepaku przed chorobami”.

Najważniejszą rośliną oleistą w Polsce jest rzepak. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój uprawy rzepaku, głównie ozimego, zarówno w Polsce jak i na świecie.

W 2016 roku w województwie podkarpackim rzepak ozimy był uprawiany na powierzchni blisko 17 tys. ha, a rzepak jary na blisko 3 tys. ha. Powierzchnia uprawy rzepaku w kolejnych latach jest zróżnicowana, co jest wynikiem zmian w cenach i przebiegu skupu w roku poprzedzającym uprawę. W zasiewach dominuje forma ozima rzepaku.

Rzepak ozimy plonuje wyżej i jest mniej zawodny od jarego. Średnie plony rzepaku w województwie podkarpackim za 2016 rok wynosiły: rzepaku ozimego 25,2 dt/ha, a rzepaku jarego 22,7 dt/ha, ale jest to dużo poniżej potencjału produkcyjnego jaki posiadają obecnie zarejestrowane odmiany. W prowadzonym doświadczalnictwie odmianowym uzyskuje się dwukrotnie wyższe plony.

Dużym zagrożeniem dla plonów rzepaku są choroby, które pojawiają się na plantacjach przez cały okres wegetacji.

W ostatnich latach na Podkarpaciu nasilającym się problemem jest kiła kapusty, pojawiająca się w coraz to nowych gospodarstwach szczególnie tam, gdzie w płodozmianie często uprawia się po sobie rośliny kapustowate.

Konferencję otworzył pan dyrektor PODR w Boguchwale Robert Pieszczoch, a uczestniczyło w niej ponad 100 rolników, doradców, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Tematem wiodącym konferencji była integrowana ochrona rzepaku przed chorobami ze szczególnym uwzględnieniem niechemicznych metod ich zwalczania. Zagadnienie to omówił prof.dr.hab. Marek Korbas, który swój wykład przygotował wraz z mgr Jakubem Danielewiczem. Są oni pracownikami Zakładu Mikologii w Instytucie Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu.

Bardzo dużą rolę w integrowanej ochronie przed chorobami odgrywa dobór odpowiedniej odmiany. Temat ten wraz z prezentacją Listy odmian zalecanych do uprawy w województwie podkarpackim na rok 2018, przedstawili pani dyrektor Maria Kozioł i Krzysztof Ochmański ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, którzy od wielu lat nadzorują m.in. Porejestrowe Doświadczenia Odmianowe z rzepakiem na Podkarpaciu.

Tematy dotyczące chemicznej ochrony rzepaku głównie przed chorobami oraz nowości odmianowe omówili przedstawiciele firm chemicznych i nasiennych będących sponsorami konferencji.

Bardzo dziękujemy panu Januszowi Malanowskiemu z Syngenta Polska, pani Dorocie Sitek-Cach z firmy Bayer, pani Marcie Spytek, reprezentującej Rapool Polska oraz firmom Yara i DR GREEN. Firmy te współpracują z naszym Ośrodkiem w ciągu całego roku, dostarczając na pole doświadczalne zarówno nasiona najnowszych odmian oraz środki ochrony i nawozy wykorzystywane w uprawie rzepaku.

Anna Moskal

Katarzyna Sitek

 IMG_8083.JPG

IMG_8089.JPGIMG_8133.JPGIMG_8142.JPGIMG_8146.JPGIMG_8153.JPGIMG_8162.JPGIMG_8170.JPGIMG_8179.JPGIMG_8100.JPG