27 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja pn. „Agrotechnika uprawy owoców miękkich”. Mimo niekorzystnych warunków pogodowych – bardzo niskich temperatur i trudnych warunków drogowych w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 producentów truskawek i malin oraz doradcy z województwa podkarpackiego.

Konferencję otworzyła z-ca dyrektora pani Janina Kamińska. W swym wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt dużego zainteresowania wśród ogrodników uprawą owoców miękkich zwłaszcza z przeznaczeniem na rynek owoców deserowych. Producenci chcąc sprostać wymaganiom klientów poszukują nowych odmian oraz wprowadzają zmiany w technologii uprawy, aby osiągnąć wczesny i wysoki plon, zachowując przy tym wysoką jakość swoich owoców.

Pan Andrzej Grenda z firmy nawozowej Yara Poland przedstawił ofertę nawozową firmy, a wystąpienie swoje skoncentrował głównie na nawożeniu truskawek oraz malin. Zasadnym jest prowadzenie nawożenia upraw jagodowych w oparciu o analizę gleby oraz stosowanie odpowiednich nawozów w zależności od fazy rozwojowej roślin. Aby otrzymać wysokiej jakości truskawki i maliny zaleca się stosowanie nawozów wapniowych w celu poprawienia twardości owoców, co wpływa na ich lepsze przechowywanie po zbiorze.

Kolejny prelegent pan Tomasz Poliszak reprezentujący firmę Agrimpex przedstawił zastosowanie agrowłóknin w uprawie truskawek i malin. Omówił najważniejsze zalety agrowłókniny czarnej do okrywania gleby oraz agrowłóknin białych do osłaniania plantacji truskawek. Okrywanie plantacji truskawek daje przyspieszenie plonowania w stosunku do upraw nie okrywanych o ok. 7 – 10 dni, a co za tym idzie uzyskanie wyższej ceny za kilogram owoców deserowych.

Pan Stanisław Jamrozik z firmy Bioconcept – Gardenia Sp. z o. o. zaprezentował temat „Ocena stanu plantacji z perspektywy doradcy jagodowego”. Zwrócił szczególną uwagę przy zakupie na jakość i zdrowotność materiału szkółkarskiego do zakładania plantacji truskawek oraz malin. Ponadto zaprezentował ekologiczne metody i środki do zwalczania chorób i szkodników w uprawach.

Poprzednie lata były szczególne pod względem wysokich temperatur oraz małej ilości opadów. Chcąc osiągać zadowalające wysokie, dobrej jakości plony konieczne jest nawadnianie upraw. Pan Sławomir Sositko z firmy Milex przedstawił plantatorom metody nawadniania i fertygacji upraw jagodowych. Uprawiając maliny deserowe, produkuje się je zwykle w tunelach foliowych, stąd uzyskanie zadowalającego plonu jest uzależnione od nawadnia uprawy a jeszcze lepszy efekt ogrodnik osiągnie montując nowoczesny system nawadniający z podajnikiem nawozów.

Zdrowa sadzonka truskawki i maliny, wolna od chorób odglebowych i wirusów   to podstawa udanej produkcji. Pan Krzysztof Sak z firmy Agronom Berries Group zajmującej się produkcją szkółkarską zaprezentował ofertę odmian truskawek i malin przedstawiając ich charakterystykę. Wśród przedstawionych odmian truskawek deserowych o dobrych parametrach do produkcji towarowej znalazły się: ALLEGRO, VIBRANT, RUMBA oraz FLORENCE. Polecanymi odmianami malin owocujących na pędach dwuletnich z przeznaczeniem na deser są: SOKOLICA, PRZEHYBA, GLEN DEE oraz BENEFIS. Natomiast z malin owocujących na pędach jednorocznych prelegent polecił odmiany: POLONEZ i ENROSADIRA.

Anna Cieszyńska

Lidia Sąsiadek

 IMG 8190IMG 8202 IMG 8204 IMG 8209 IMG 8225 IMG 8236 IMG 8250 IMG 8251