W dniach 6-7 marca 2018 roku w Skierniewicach w Kinoteatrze „Polonez” odbyła się 60 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych – tematem przewodnim była „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”. Organizatorem był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jubileusz był niezwykły bo już 60, dołączyły do niego dwa inne równie ważne jubileusze – 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę i 10 rocznica śmierci prof. Szczepana Pieniążka – dyrektora Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – obecny Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, która odczytała listy gratulacyjne, później krótko przedstawiła historię dziejów Instytutu, ogromny wkład i rolę prof. Szczepana Pieniążka oraz pracowników, którzy wnieśli swój wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa. Następnie rozdano Laury Uznania za wybitne zasługi. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy również podkreślili niezwykłą wagę rozwoju ogrodnictwa i konieczności stosowania środków ochrony roślin.

Następnie rozpoczęła się część główna konferencji – seria krótkich, lecz bardzo ciekawych wykładów, dotyczących badań naukowych i praktyki ochrony roslin sadowniczych, chorób replantacyjnych, rozpoznania chorób i szkodników, nasileniu ich występowania w ostatnich latach, skutecznego ich zwalczania, a między wykładami przedstawiciele firm produkujących środki ochrony prezentowali swoje nowe produkty. Poruszono również temat odporności chorób i szkodników na pestycydy, chorobach przechowalniczych owoców, zwalczanie chwastów, technik ochrony w różnych typach sadów oraz pozostałości środków ochrony wykrywane w owocach. Pierwszy dzień zakończył się panelem dyskusyjnym o tematyce „Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości środków ochrony roślin” oraz koncertem zaprezentowanym przez artystów z z Samorządowej Szkoły Muzyczne II stopnia w Skierniewicach.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się prezentacji dorobku Institute of Plant Protection, który zaprezentowały przedstawicielki z Białorusi – Prof. Sveatlana Fiodorovna i Veronika Komardina. Kontynuując dalszą część konferencji, rozpoczęła się od roli PIORiNu w nadzorze nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Zwrócono szczególną uwagę na zafałszowanie środków ochrony roślin i kary jakie z tego wynikają. Kolejno zaprezentowano możliwości zwalczania szkodników glebowych, nasionnic w sadach czereśniowych i wiśniowych i mniej znanych szkodników w sadach owocowych. Następnie zaprezentowano rozpoznawanie, zwalczanie znanych i mniej znanych szkodników i chorób w uprawach jagodowych oraz problemy z tym związane. Ostatnimi tematami była ochrona przed szkodnikami jagody kamczackiej, derenia jadalnego oraz rokitnika, a także winorośli – roli odmian (odpornych) oraz wpływie warunków pogodowych.

Na koniec rozpoczęła się dyskusja podsumowująca konferencję i zaprezentowano: internetowy system doradczy „HortiOchrona”, wybrane szkodniki i owady pożyteczne sadów oraz internetowy rynek współpracy rolnej.

W konferencji udział wzięło ponad 500 osób – przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Zrzeszenie Organizacji Producentów Owoców i warzyw, Instytut Praktycznego Sadownictwa, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Związek Sadowników Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także sadownicy, producenci owoców jagodowych, osoby zainteresowane tematyką oraz wystawcy z firm prezentujących środki ochrony roślin, nawozy, aktywatory i biostymulatory wzrostu oraz ze sprzętem sadowniczym.

Opracowała:

Lidia Sąsiadek