Szanowni Państwo,

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w imprezie promocyjno-handlowej „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2018” połączonej z „XX Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca br. na terenie naszego Ośrodka.

Honorowy patronat nad imprezą objęli:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wojewoda Podkarpacki
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej

Dni Otwartych Drzwi stwarzają szansę, poprzez połączenie prezentacji poletek doświadczalnych, wystawy maszyn i środków do produkcji rolnej, wystawy zwierząt hodowlanych, z fachowym doradztwem, uzyskania kompleksowej informacji potrzebnej rolnikom, służbom doradczym oraz instytucjom i osobom związanym z rolnictwem. Prezentowanie nowoczesnych technologii produkcji, dostępnych środków pomocowych oraz fachowe doradztwo, jak z nich skorzystać, zwiększają szansę poczynienia trafnych inwestycji gospodarczych.

Celem naszego przedsięwzięcia jest również promocja instytucji i firm działających w obszarze rolnictwa, pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami, handlowcami, a konsumentami.

Impreza ma bogatą, 50-letnią tradycję i na stałe wrosła w pejzaż rolniczych imprez wystawowych. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, hodowców, instytucji okołorolniczych i przedsiębiorców. Odwiedza ją około 20 tys. rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a także sympatyków rolnictwa i mieszkańców miast. Corocznie udział w niej bierze około 200 firm i podmiotów gospodarczych. Towarzyszą jej okolicznościowe wystawy, pokazy i kiermasze.

Tematy wiodące:

 • postęp biologiczny w hodowli zwierząt i uprawie roślin oraz popularyzacja osiągnięć w dziedzinie rolnictwa,
 • promocja najlepszych wyrobów regionalnych i tradycyjnych,
 • prezentacja dorobku PODR w Boguchwale,
 • fundusze unijne na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego na lata 2014-2020 r.

W programie przewidujemy między innymi:

 • Wystawę najlepszych zwierząt hodowlanych.
 • Promocję i prezentację firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.
 • Wystawę maszyn rolniczych i urządzeń z zakresu techniki i energetyki rolniczej.
 • Prezentację działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale.
 • Prezentację 20-hektarowego pola doświadczalnego PODR Boguchwała.
 • Wystawy, pokazy, kiermasze oraz promocję firm i instytucji pracujących w sferze rolnictwa.
 • Promocję rękodzieła ludowego.
 • Kiermasze materiału szkółkarskiego, środków plonotwórczych, sprzętu rolniczego, ogrodniczego i pszczelarskiego.
 • Konkursy dla wystawców i publiczności oraz występy zespołów i kapel ludowych.

UWAGA !!!

WAŻNE PRZED WYSŁANIEM KARTY ZGŁOSZENIOWEJ !

Wszyscy wystawcy chętni do udziału w Dniach Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniach 23-24.06.2018 roku oferujący produkty spożywcze :

- lody,

- wyroby wędliniarskie,

- wyroby garmażeryjne,

- zamierzający podawać własne produkty na ciepło lub w formie grilla,

mają obowiązek uzyskania w formie pisemnej akceptacji Dyrektora PODR na taką sprzedaż – pismo stanowi załącznik do przesłanej karty zgłoszeniowej.    

Możliwość prowadzenia sprzedaży istnieje wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora PODR w Boguchwale.  

Przypominamy, że producenci żywności, którzy będą sprzedawać swoje wyroby mają obowiązek zgłoszenia odpowiedniej formy działalności do właściwego powiatowego lekarza weterynarii lub do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

                  Tak wyglądały nasze imprezy w poprzednich latach: GALERIA FOTOGRAFII


 b_800_566_16777215_00_images_zaproszenie-DOD18.jpg