Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel apeluje o rozważne stosowanie środków ochrony roślin. W ostatnim okresie do ministerstwa docierają liczne sygnały dotyczące nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin, przede wszystkim związanych z tym wykryć pozostałości środków ochrony roślin (głównie w owocach) przekraczających dopuszczalne prawem poziomy. Taka sytuacja ma wpływ nie tylko na krajowy rynek, ale również na osłabienie konkurencyjności polskich produktów na rynkach światowych. Ponadto największym problemem jest bezpośrednie narażenie konsumenta, któremu oferowane są artykuły, które nie spełniają norm bezpieczeństwa żywności.

            Chcąc wyeliminować problem opracowano komunikat pn. „Stop przekraczaniu norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności” w formie kluczowych zasad dotyczących tej tematyki. Wskazuje on obowiązki producentów oraz dystrybutorów żywności w przypadku stwierdzenia w produktach (owocach i warzywach) przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin.

            Ważnym i koniecznym działaniem jest przeprowadzanie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej oraz doradców rolniczych, których zadaniem jest podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do prawidłowego stosowania środków ochrony roślin wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

            Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowo zachęca do korzystania z bazy wiedzy zgromadzonej na stronie Platformy Sygnalizacji Agrofagów – www.agrofagi.com.pl – gdzie zamieszczone są między innymi metodyki sygnalizacji i monitorowania agrofagów, programy ochrony roślin oraz metodyki integrowanej produkcji roślin.