W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach pod przewodnictwem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odbyło się 15 maja br. połączone wyjazdowe posiedzenie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim, a także Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

W naradzie uczestniczyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, członek zarządu województwa podkarpackiego Piotr Pilch, jak również przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, urzędu statystycznego, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowisk naukowych oraz organizacji i związków branżowych z terenu Podkarpacia.

W trakcie posiedzenia przedstawiony został stan zaawansowania prac nad przygotowaniem strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim do 2030 r., w której wskazane zostaną najważniejsze zadania rozwojowe nakreślające kierunki działań na Podkarpaciu. Strategia opracowywana jest przez Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

Przygotowana została już część diagnostyczna, zawierająca opis sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa oraz opis obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym, a także opracowana została analiza SWOT określająca szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony rolnictwa i obszarów wiejskich województwa podkarpackiego.

Kolejnym etapem prac Zespołu będzie przygotowanie priorytetowych projektów wraz z ich opisami, koniecznych do podjęcia na obszarach wiejskich województwa. Zaproponowane rozwiązania mają służyć zwiększeniu opłacalności produkcji rolnej i poprawie jakości życia na wsi. Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne opracowanej Strategii, a jej przyjęcie planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Uczestnicy spotkania zwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, który od 2008 r. prowadzony jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapoznali się z nowymi, ukończonymi w bieżącym roku inwestycjami, tj. z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym oraz halą – poligonem uprawowym do praktycznej nauki zawodu. Przedsięwzięcia te umożliwiają wdrożenie nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Niewątpliwie ułatwiają też transfer wiedzy do praktyki, a przez to pozwalają na pełne przygotowanie kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego.

Należy zaznaczyć, że celem wyjazdowych posiedzeń Zespołu i Rady Konsultacyjnej jest pokazanie potencjału podkarpackiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych przedsięwzięć. Przykładem zastosowania efektywnych metod produkcji i jakości jest działalność firmy „Bieszczadzka Spiżarnia” usytuowanej w dawnej gorzelni koło Sanoka, produkującej oleje z nasion metodą tłoczenia na zimno. Działalność nastawiona jest na produkcję zdrowej żywności z wykorzystaniem lokalnych produktów. Podkreślenia wymaga fakt, że wspomnianej wyżej firmie działającej na rynku od ubiegłego roku udało się już zdobyć certyfikat ,,Smaczne, bo podkarpackie” dla produkowanego oleju lnianego, który dodatkowo zdobył wyróżnienie za wyjątkowe walory smakowe. 

Elżbieta Lis

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

p1 p2

p3 p4

p5 p6

p7 p8