Pod takim tytułem 16 maja br. w Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec, Filia w Woli Mieleckiej, odbyło się szkolenie zorganizowane przez firmę Gobarto S.A. przy współudziale Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W spotkaniu udział wzięli rolnicy specjalizujący się w hodowli trzody chlewnej oraz doradcy i specjaliści Ośrodka.

Bezpieczeństwo hodowli wdobie ASF – Program integracji tuczu Gobarto 500 – omówił p. Jacek Jagiełłowicz, Prezes Zarządu, Agro Gobarto Sp. z o.o., natomiast tematykę z zakresu praktycznych aspektów zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie województwa lubelskiego, zaprezentowała p. Monika Michałowska, Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt z WIW w Lublinie.

O bioasekuracji na fermie trzody chlewnej mówił p. Jarosław Ukleja, dyrektor do spraw produkcji, Agro Gobarto Sp. z o.o., a na zakończenie spotkania p. Łukasz Tomaszewski, Członek Zarządu Spółek Zwierzęcych, Grupa Gobarto zreferował temat inwestycji w zakresie budynków inwentarskich w hodowli trzody chlewnej.

Projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych na terenie całego kraju przez firmę Gobarto S.A. Realizowane kursy mają przede wszystkim przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z nowoczesnymi technikami tuczu trzody chlewnej, efektywnego zarządzania gospodarstwem oraz wysoce opłacalnej hodowli świń.

Jacek Golba
PODR Boguchwała

IMG 7207IMG 7232IMG 7222IMG 7223IMG 7228IMG 7230