29 maja dyrekcja Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale zorganizowała okolicznościowe spotkanie emerytowanych pracowników Ośrodka.

W spotkaniu uczestniczyło 120 byłych pracowników oraz kadra kierownicza PODR.

Przybyłych na tę piękną uroczystość powitał Robert Pieszczoch – dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 50-lecia zaprezentował w formie slajdów działalność Ośrodka od momentu jego powstania do dzisiejszego dnia.

Dyrektor Robert Pieszczoch w imieniu dyrekcji i pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego złożył wszystkim gorące podziękowania za ich wkład w rozwój podkarpackiego rolnictwa, za zaangażowanie i oddanie części swego życia w codzienną niełatwą pracę.

Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze. Płynącym z głębi serca wspomnieniom, rozmowom nie było końca.

Dla wszystkich uczestników przygrywała kapela ludowa „Kmiecie”.

Tekst i fot. Patrycja Reszko

PODR Boguchwała

eme4 eme1

eme2 eme3

eme5 eme6

eme7 eme8

eme9 eme10

eme11 eme12