13 czerwca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolnie dla kadry kierowniczej i pracowników Ośrodka, a także pracowników ARiMR w zakresie zasady i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałań 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw i 6.1 Premie dla młodych rolników.

Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z wprowadzonymi zmianami w ubieganiu się o przyznanie pomocy oraz przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie poprawnego wypełniania wniosków oraz sporządzenia biznesplanu na potrzeby ww. poddziałań. Obecni na szkoleniu mogli zapoznać się z trybem i zasadami wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie powyższych poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

Nabór wniosków dla poddziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 17 lipca br., natomiast dla podziałania 6.1 Premia dla młodych rolników realizowany będzie w terminie od 27 czerwca do 30 lipca br.

Szkolenie dla pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, przygotowała i przeprowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny.

 

Jacek Golba
PDRB Boguchwała

IMG 9404IMG 9414IMG 9420IMG 9425IMG 9455IMG 9472IMG 9448IMG 9437IMG 9464