37305843 2302621963083091 3232040062212374528 o

 

Premier Mateusz Morawicki wspólnie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim, podczas spotkania z rolnikami we wsi Głogowo w woj. kujawsko-pomorskim przedstawili założenia Planu dla wsi.

Plan przewiduje m.in. większe dofinansowanie paliwa rolniczego, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, zwiększenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, promocję zdrowej polskiej żywności, wsparcie rolnictwa na terenach górskich i walkę ze skutkami suszy. Rząd będzie wspierał wykorzystanie surowców rolniczych w przemyśle, rozwijanie ekologicznych źródeł energii związanych z rolnictwem. Dla lepszego wykorzystania użytków zielonych wspierana będzie hodowla bydła mięsnego, kóz i owiec.

W zakresie przeciwdziałania suszy i innych zmian klimatycznych wprowadzane będą programy poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, zwiększona retencja wód i wprowadzone systemy nawodnień w rolnictwie.

Plan dla wsi przewiduje również dla rolników, zwłaszcza z mniejszych gospodarstw większy udział w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Istotne jest też zapewnienie podniesienia zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym z 86 do 100 litrów dla rolników, nie prowadzących w swych gospodarstwach produkcji zwierzęcej.

Przedstawione propozycje w swych założeniach mają poprawić sytuację polskich rolników. W najbliższych tygodniach rząd ma przedstawić szczegóły reform w ramach Planu dla wsi.

 

Jacek Golba
PDRB Boguchwała

źródło -  www.gov.pl/rolnictwo/plan-dla-wsi