BWM ART. – Producent filmów i programów TV,  Polskie Zrzeszenie Bydła Mięsnego, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW,  Mirosław Angielczyk - Dary Natury, zapraszają rolników do obejrzenia cyklu 6 filmów pn. ,„Rolniku,  co zrobić aby zarobić” które pokazują możliwości uzyskania dodatkowych dochodów, zwłaszcza gdy ma sie małe gospodarstwo i ograniczone możliwości finansowe.

Pierwszy odcinek pn. "Ekologiczne kozy" dostępny jest po adresem http://www.bwmart.pl/odcinek-1-kozy.html lub ttps://www.youtube.com/watch?v=xeCOQMX8DRQCelem filmu jest pokazanie dobrych praktyk i wskazanie chowu kóz jako alternatywnego kierunku produkcji dla małych gospodarstw. Film odpowiada na pytanie czy chów kóz się opłaca ?

 

logo unia                                                                         logo KSOW                                                       logo PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi