2-3 sierpnia br. na Podkarpaciu przebywał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W drugim dniu wizyty odwiedził Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, gdzie spotkał się z podkarpackimi rolnikami i przedstawicielami instytucji okołorolniczych. W spotkaniu wzięli również udział: Krystyna Wróblewska, Kazimierz Gołojuch, Mieczysław Miazga, Jerzy Paul i Rafał Weber – posłowie na Sejm RP, Zdzisław Pupa – senator RP oraz Ewa Leniart wojewoda podkarpacki.

 

Minister zapoznał obecnych z założeniami Planu dla wsi, poruszając również wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące polskiego rolnictwa w tym m.in. kwestie suszy i związanej z tym faktem pomocy dla rolników czy ASF. „…Plan przewiduje m.in. większe dofinansowanie paliwa rolniczego, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, zwiększenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, promocję zdrowej polskiej żywności, wsparcie rolnictwa na terenach górskich i walkę ze skutkami suszy – mówił Jan Krzysztof Ardanowski, dodając – rząd będzie wspierał wykorzystanie surowców rolniczych w przemyśle, rozwijanie ekologicznych źródeł energii związanych z rolnictwem. Dla lepszego wykorzystania użytków zielonych wspierana będzie hodowla bydła mięsnego, kóz i owiec…”

 

Na zakończenie wizyty w Boguchwale, minister Jan Krzysztof Ardanowski odpowiadał na pytania rolników, spotkał się też z dziennikarzami na konferencji prasowej, gdzie stwierdził, że nieskażone województwo podkarpackie ze swymi atrakcjami przyrodniczo-krajobrazowymi stanowiącymi niewątpliwy atut regionu, posiada ogromny potencjał związany z rozwojem rolnictwa, którego nie wolno zaprzepaścić.

 

Jacek Golba
PDRB Boguchwała

IMG 8616IMG 8624IMG 8632IMG 8635IMG 8644IMG 8645IMG 8686IMG 8687IMG 8675IMG 8677IMG 8691IMG 8699IMG 8710IMG 8718IMG 8725IMG 8731IMG 8742IMG 8750IMG 8758IMG 8772IMG 8768

foto - Jacek Golba