Na terenie Podkarpacia w przeciągu krótkiego okresu czasu potwierdzono pojawienie się drugiego ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń.

Choroba wystąpiła na terenie gminy Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Również na tym obszarze odnotowane zostało pierwsze (184 w kraju) ognisko ASF. Wystąpienie wirusa potwierdzono na podstawie badań otrzymanych w dniu 8 sierpnia. W tym przypadku choroba dotknęła dwóch świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wydał rozporządzenie, w którym określił obszar zapowietrzony o promieniu 3 km od ogniska oraz obszar zagrożony wystąpieniem ASF o promieniu min. 7 km poza obszarem zapowietrzonym.

Na obszarze zagrożonym zakazane jest :

 • Wywożenie świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgodny Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie (dotyczy również obszaru zagrożonego)
 • Transport świń po drogach publicznych lub prywatnych z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie (dotyczy również obszaru zagrożonego)
 • Organizowanie targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych (dotyczy również obszaru zagrożonego)
 • Organizowanie widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta
 • Wywożenie i rozrzucanie ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego of świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie
 • Wysyłanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez zgody PLW w Lubaczowie

Na obszarze zagrożonym nakazane jest :

 • Oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach dezynsekcja, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów , które mogą spowodować szerzenie choroby (dotyczy również obszaru zagrożonego)
 • Zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące (dotyczy również obszaru zagrożonego)
 • Pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu
 • Posiadaczom świń zgłaszanie PLW w Lubaczowie miejsc, w których przebywają świnie (dotyczy również obszaru zagrożonego)
 • Niezwłoczne powiadomienie PLW w Lubaczowie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie (dotyczy również obszaru zagrożonego)
 • Oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem „UWAGA AFRYKAŃSKI POMR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” (dotyczy również obszaru zagrożonego z właściwym tekstem)
 • Wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymaniu po wyłożeniu w stanie wilgotnym , zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Apelujemy o przestrzeganie zasad bioasekuracji i podjęcie możliwych działań ograniczających przedostanie się ASF na dalszy teren naszego województwa.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia.

 

 

Magdalena Pietrucha

Tomasz Salach