Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Trójmiejskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt oraz Okręgowym Związkiem Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej był po raz drugi gospodarzem Ogólnopolskiej Wystawy Królików, która odbyła się w Boguchwale w dniach 6 i 7 października 2018 r.

W bieżącym roku Wystawę wsparła środkami finansowymi Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ze środków schematu II pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji „Ogólnopolska Wystawa Królików miejscem spotkania hodowców z kraju i z zagranicy”.

W trakcie Wystawy 50 hodowców z całej Polski zaprezentowało 379 królików w 31 rasach i odmianach.

Championaty i Vice championaty otrzymali hodowcy w rasach: Belgijski Olbrzym Biały, Belgijski Olbrzym Szary, Belgijski Olbrzym Żelazisty, Belgijski Olbrzym Szynszylowaty, Belgijski Olbrzym Czarny, Olbrzym Srokacz Czarno-Biały, Francuski Baran Szary, Francuski Baran Szynszylowaty, Nowozelandzki Biały, Kalifornijski Czarny, Wiedeński Niebieski, Wiedeński Szary, Wiedeński Czarny, Wiedeński Biały, Burgundzki, Termondzki Biały, Turyngski, Zajęczak, Podpalany Czarny, Podpalany Hawana, Karzełek Podbielany czarny – łącznie 22 Championaty i 22 Vice championaty.

W ramach II Ogólnopolskie Wystawy Królików Polski Klub Hodowców Belgijskich Olbrzymów wyłonił najlepszych hodowców królików w tej rasie, za które otrzymali oni 14 tytułów Mistrza i 3 tytuły Wicemistrza.

Integralną częścią przedsięwzięcia była konferencja „Ekonomiczno-organizacyjne aspekty hodowli żywca króliczego na tle krajowych i zagranicznych doświadczeń”. Wykłady poprowadzili naukowcy i praktycy z kraju i z zagranicy. Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawił zagadnienia związane z innowacyjną technologią produkcji żywca króliczego w ramach podwyższonego standardu utrzymania dobrostanu, a prof. dr hab. Paweł Bielański z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach omówił ekonomiczno-organizacyjne aspekty produkcji żywca króliczego oraz hodowli królików. Pochodzący ze Słowacji Dušan Rada podzielił się doświadczeniami w produkcji żywca króliczego oraz zaprezentował zasady oceny królików na zagranicznych wystawach.

W konferencji uczestniczyli hodowcy i sympatycy chowu z Podkarpacia oraz ościennych województw, łącznie ponad 120 osób.

Dzięki promocji Wystawy w regionalnych mediach (prasa, radio i TV) kilkanaście tysięcy osób zwiedzających miało okazję podziwiać króliki z czołowych hodowli z całego kraju.    

Media regionalne i ogólnopolskie przedstawiły relacje i wywiady z hodowcami (między innymi w głównym wydaniu Wiadomości w TVP 1), co szeroko popularyzuje zarówno towarową, jak i hobbystyczną hodowlę królików.

Imprezę należy uznać za udaną, do czego niewątpliwie przyczyniła się piękna jesienna pogoda, ogromne zainteresowanie zarówno hodowców prezentujących zwierzęta, jak też zwiedzających i mediów. Dzięki temu cel operacji: informowanie społeczeństwa na temat walorów hodowli drobnego inwentarza i możliwości pozyskania wsparcia finansowego został w pełni osiągnięty.