Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie przypomina, że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu tych środków na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Szczegóły w załączonym piśmie

PIORiN