Szanowni Państwo,

„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” to fachowy miesięcznik, na którego łamach podejmujemy aktualną tematykę z zakresu technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodnictwa, pszczelarstwa, rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, agroturystyki. Nie brak również porad prawnych, ważnych informacji z zakresu ekonomii, gospodarstwa domowego i zdrowego stylu życia.

Piszemy o problemach mieszkańców wsi, informujemy o ciekawych inicjatywach w regionie i relacjonujemy ważne wydarzenia z życia regionu oraz zamieszczamy wywiady z interesującymi ludźmi. Poruszamy również problematykę polskiego sektora rolnego w warunkach integracji z Unią Europejską oraz informujemy o sposobach pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych. Co miesiąc podajemy notowania cenowe produktów rolniczych.

Ponadto w czasopiśmie znajdują się artykuły na temat działalności samorządu województwa, stowarzyszeń, KGW oraz innych organizacji, a także informacje z instytucji okołorolniczych.

„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” docierają do rolników, mieszkańców wsi, samorządów, przedsiębiorców i firm działających w sektorze rolnym oraz do instytucji rolniczych, szkół i organizacji rolniczych.

Miesięcznik można nabyć bezpośrednio w 21 Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (adresy na www.podrb.pl) lub złożyć zamówienie w siedzibie PODR w Boguchwale.

Gazeta ukazuje się w nakładzie 3300 egz., 11 razy w roku (numer lipcowy i sierpniowy – łączony) i jest kolportowana na terenie całego województwa podkarpackiego. Cena 1 egzemplarza wynosi 2,50 zł plus koszty przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Jestem przekonany, że „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” spełnią Państwa oczekiwania.

 

Robert Pieszczoch

Dyrektor Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale