Programy rolnośrodowiskowe

Czytaj więcej: Badanie gleby podstawą nawożenia

Poznanie aktualnej zawartości składników mineralnych umożliwi opracowanie zaleceń nawozowych i zaspokojenie wymagań pokarmowych roślin. Zarówno nadmiar jak i niedobór składników pokarmowych w warstwie uprawnej może powodować obniżenie plonów.

Badania gleby...

Różnorodność gatunków, odmian roślin i ras zwierząt jest podstawą trwałości ekosystemów i zdrowia ludzi. Człowiek od zarania dziejów starał się ulepszać uprawiane rośliny i poprawiać cechy hodowanych zwierząt. Część odmian roślin, warzyw, owoców oraz zwierząt...

Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych...

21 marca 2018 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodka poświęcone zmianom w „Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym” oraz w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” od kampanii 2018 roku. Biorący udział w...

Beneficjenci działania rolno- środowiskowo- klimatycznego w ramach PROW 2014-2020 obowiązani są do prowadzenie rejestru działalności rolno środowiskowej na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełnianie rejestru należy rozpocząć w dniu wykonania...