W dniu 22.11.2018 r. w Boguchwale odbyła się konferencja pod nazwą „Sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego”. Zamierzeniem organizatorów było propagowanie wiedzy na temat zagadnień dotyczących skracania łańcuchów dostaw i możliwości jakie są tworzone by produkty rolne trafiały bezpośrednio od rolnika do konsumenta ostatecznego.

                             Prelegentów i uczestników konferencji przywitał Zastępca Dyrektora PODR w Boguchwale Janusz Kilar przedstawiając cel konferencji i jej program, wskazując na korzyści wynikające z budowania takiej formuły dodatkowej działalności rolników.

                           Uwarunkowania formalno-prawne, oraz zasady prowadzenia sprzedaży przez rolników omówiła Barbara Sałata – specjalistka z CDR w Brwinowie w wykładzie pt. „Aktualny stan prawny w zakresie możliwości sprzedaży przetworzonych i nieprzetworzonych produktów rolnych przez producentów rolnych w różnych formach”. Słuchacze mogli zapoznać się z najnowszymi zapisami regulacji prawnych, wśród których uwypuklono i szczegółowo omówiono wprowadzenie rolniczego handlu detalicznego, który stwarza szczególnie przychylne warunki dla dystrybucji produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego – głównie poziom sprzedaży wolny od zobowiązań podatkowych, korzystne opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od przychodu, nowe możliwości dystrybucji, rozliczanie się podatników VAT.  
                           Następna cześć konferencji dotyczyła wizualnego oznakowania sprzedawanych produktów. Temat przedstawił Jan Szczepański przedstawiciel Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie w wykładzie „Znakowanie i etykietowanie wybranych grup towarowych zbywanych przez producentów rolnych w różnych formach sprzedaży” .

                           Dystrybucja produktów z własnego gospodarstwa wymaga zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa. O ich przestrzeganiu przez producentów specjalizujących się w produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego lub produkujących wyroby mieszane (łączących surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) mówił w wykładzie pt. „Obowiązujące przepisy określające bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wymagania weterynaryjne przy sprzedaży żywności przez rolnika” Jacek Kozłowski reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, a o zachowaniu bezpieczeństwa w produkcji z surowców wyłącznie roślinnych Artur Zamorski z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w wykładzie „Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży przez rolnika żywności pochodzenia roślinnego”.

                           W trakcie każdej z prelekcji stworzono możliwość aktywnego uczestnictwa słuchaczy co przełożyło się na ożywioną dyskusję, w której wielu rolników uzyskało wyczerpujące odpowiedzi na frapujące ich pytania.  

                          Konferencja „Sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego” spełniła zakładane cele. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prawnym umożliwiającym prowadzenie sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i specyfiką prowadzenia takiej działalności. Był to również czas do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, które powinny przełożyć się na dalszą popularyzację tych ważnych form działalności pozarolniczej i wymierne korzyści dla mieszkańców miast i wsi naszego województwa.                

b_782_521_16777215_00_images_04.12.2018_DSC_0218.JPG

b_786_524_16777215_00_images_04.12.2018_DSC_0221.JPG

b_782_521_16777215_00_images_04.12.2018_DSC_0232.JPG

b_779_519_16777215_00_images_04.12.2018_DSC_0235.JPG