b_221_147_16777215_00_images_EKOLOGIA_040.JPG

Już po raz jedenasty 15 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie (k. Rzeszowa) odbyła się Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego organizowana przez Związek Stowarzyszeń „Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego”.

Konferencję otworzył pan Piotr Puchalski, Prezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego. Wraz z wójtem Gminy Świlcza, Panem Adamem Dziedzicem przywitał wszystkich przybyłych gości oraz przedstawił program seminarium.

Pan Marek Luba, przedstawiciel firmy BIO SWISS GEN, omówił prezentację nt. „Żywność masowego rażenia”. Przybliżył niektóre problemy jakie występują w produkcji spożywczej i kosmetycznej oraz jak wpływają na nasz organizm różnego rodzaju związki chemiczne w żywności, kosmetykach a nawet lekach. Przedstawił również na czym polegała „zielona rewolucja”, o jej negatywnych skutkach na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Pani Barbara Sałata, pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, omówiła podstawowe zasady dotyczące rolniczego handlu detalicznego (RHD). Przedstawiła obowiązujące w tym zakresie unijne i krajowe akty prawne. Przybliżyła wiele pojęć i definicji m.in. co to jest handel detaliczny oraz jakie prawa i obowiązki dotyczą sprzedających w ramach RHD.

Temat „Nowe Rozporządzenie UE 848/2018 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007” wygłosiła Pani Dorota Metera z Jednostki Certyfikującej „Bioekspert” Sp. z o. o. Przeanalizowała zmiany w nowym rozporządzeniu, m.in. takie jak możliwość certyfikacji grupowej, częstotliwość kontroli czy włączenie soli morskiej do certyfikacji. Nowe przepisy do rozporządzenia mają wejść w życie w 2021r.

Następnie w panelu dyskusyjnym pt. „Zagrożenia związane z żywnością wytwarzaną przemysłowo” zabrali głos przedstawiciele nauki oraz przedstawili, którzy przybliżyli działanie środków wykorzystywanych w produkcji rolniczej na jakość żywności, środowisko naturalne i zdrowie ludzi. W paru słowach swoją ofertę zaprezentowała także przedstawicielka firmy CONCORDIA UBEZPIECZENIA.

Podczas konferencji można było zapoznać się z nową ofertą firmy Owocowe Smaki oferującą ekologiczne soki Agrestada m.in. z: agrestu, rabarbaru i porzeczki czarnej Na stoisku można było również zobaczyć inne produkty tej firmy.

Uczestnicy konferencji mogli skorzystać z posiłku przygotowanego z produktów ekologicznych, a część gastronomiczną konferencji obsłużyła młodzież z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

Opracowała:

Natalia Antoniewska

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

b_221_147_16777215_00_images_EKOLOGIA_012.JPG  b_221_147_16777215_00_images_EKOLOGIA_025.JPG  b_220_147_16777215_00_images_EKOLOGIA_098.JPG

b_221_146_16777215_00_images_EKOLOGIA_047.JPG  b_219_145_16777215_00_images_EKOLOGIA_128.JPG  b_225_146_16777215_00_images_EKOLOGIA_20181115_130004.jpg

                             b_221_155_16777215_00_images_EKOLOGIA_fyu.jpg  b_233_154_16777215_00_images_EKOLOGIA_056.JPG