Dział Administracyjno - Gospodarczy

Zakres działań Działu Administracyjno-Gospodarczego

Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje następujące zadania:

 1. prowadzi całość spraw oraz rejestr umów wynajmu dotyczących nieruchomości Ośrodka oraz najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników terenowych;
 2. prowadzi sprawy z zakresu koordynowania, planowania, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz   zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w odrębnych procedurach wewnętrznych ośrodka, w tym w szczególności:
  1. załatwia sprawy w zakresie postępowań o udzielnie zamówień publicznych,
  2. prowadzi rejestr zamówień publicznych,
  3. prowadzi   bieżącą     analizę     wartościową     zakupów     i     usług     w     ramach   wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ramach zawartych umów w/s zamówień publicznych,
 3. prowadzi sprawy w zakresie planowania i realizacji inwestycji, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji   technicznej,   uzyskiwania   niezbędnych   zezwoleń   oraz   prowadzenia   postępowań o udzielenie zamówień w powyższym zakresie;
 4. dba o efektywne wykorzystanie zasobów majątkowych ośrodka, ich należyte rozliczanie oraz estetykę i czystość;
 5. koordynuje wydawanie i odpłatne wypożyczenie sprzętu wystawowego na imprezy okazjonalne;
 6. prowadzi magazyn materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
 7. prowadzi całokształt spraw dotyczących gospodarki samochodowej Ośrodka;
 8. prowadzi prace konserwacyjne i remonty obiektów i urządzeń technicznych;
 9. prowadzi oznaczanie środków trwałych i wyposażenia (o wartości powyżej 1.500,00 zł.), a także prowadzi kontrolę ich właściwego wykorzystania (z wyłączeniem sprzętu komputerowego);
 10. prowadzi sprawy w zakresie zapewnienia spełnienia warunków bhp i poż. w odniesieniu do obiektów pomieszczeń i wyposażenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. zapewnia realizację obowiązków związanych z prawem własności i użytkowania wieczystego nieruchomości Ośrodka, w tym zobowiązań podatkowych oraz terminowego składania deklaracji podatkowych w tym zakresie;
 12. zapewnia ochronę mienia Ośrodka;
 13. wykonuje prace związane z gospodarką nieruchomościami, lokalami i mieniem ruchomym Ośrodka, zgodnie z wymogami ustawy „ Prawo budowlane”;
 14. prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem budynków, środków trwałych, wyposażenia,   samochodów i ciągników rolniczych;
 15. fakturuje sprzedaż usług z zakresu prowadzonej działalności;
 16. prowadzi nadzór merytoryczny nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług;
 17. wykonuje zadania obronne w zakresie tworzenia rezerwy sprzętu i środków materiałowych, zabezpieczających osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz elementów systemu kierowania bezpieczeństwa narodowego.

W dziale tworzy się sekcję Hotelarsko – Gastronomiczną realizującą zadania:

 1. prowadzi działalność marketingową i usługową w zakresie działalności hotelarskiej i gastronomicznej;
 2. zapewnia przestrzeganie przepisów prawa związanych z   zakresem prowadzonej działalności, w szczególności: przepisów sanitarnych, bhp, p.poż. o ochronie środowiska oraz regulaminu pracy;
 3. załatwia sprawy w zakresie ustalania i stosowania cennika usług wykonywanych odpłatnie;
 4. prowadzi recepcję Ośrodka;
 5. prowadzi działalność usługową dotyczącą udostępniania i wynajmu sal konferencyjnych oraz organizuje imprezy z wykorzystaniem bazy lokalowej Ośrodka;
 6. udziela wsparcia organizacyjnego i logistyczno-materiałowego przy organizacji szkoleń, targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć.

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info