Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Zakres działań Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym realizuje następujące zadania:

 1. udziela doradztwa, przekazuje informacje oraz prowadzi szkolenia z zakresu:
  1. rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
  2. możliwości i zasad korzystania z kredytów preferencyjnych oraz zasad ubiegania się gospodarstw rolnych o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
  3. zarządzania gospodarstwem rolnym z uwzględnieniem zasad rozliczania podatku VAT, ubezpieczeń społecznych i majątkowych w
 2. sporządza plany przedsięwzięć dla gospodarstw rolnych, analizy ekonomiczne i finansowe oraz opinie i ekspertyzy z zakresu rolnictwa;
 3. udziela pomocy w wypełnianiu wniosków i wykonywaniu planów lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
 4. współpracuje w zakresie organizacji systemu rachunkowości PL FADN z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i     Gospodarki     Żywnościowej       -       PIB       oraz       koordynuje       prowadzenie     rachunkowości w gospodarstwach rolnych;
 5. gromadzi dane dotyczące cen produktów rolnych i środków do produkcji oraz upowszechnia informacje z tego zakresu;
 6. prowadzi analizy rynku artykułów rolno - spożywczych i środków produkcji oraz upowszechnia informacje w tym zakresie;
 7. prowadzi analizy kosztów i dochodów produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz opracowuje wydawnictwa „Kalkulacje kosztów produkcji rolniczej”;
 8. prowadzi księgi podatkowe i dokumentację niezbędną przy rozliczaniu podatku VAT oraz ewidencje przychodów i rozchodów u beneficjentów działań inwestycyjnych w ramach PROW;
 9. analizuje sytuację dochodową i możliwości rozwojowe gospodarstw rolniczych w województwie podkarpackim;
 10. współpracuje z instytucjami działającymi w sferze rolnictwa;
 11. opracowuje artykuły i publikacje z zakresu ekonomiki rolnictwa;
 12. realizuje inne zadania wynikające z bieżących potrzeb Ośrodka;
 13. prowadzi ewidencję realizowanych zadań w formie elektronicznej oraz nadzoruje poprawność zapisów;
 14. prowadzi nadzór merytoryczny nad specjalistami Powiatowych Zespołów Doradztwa   Rolniczego w zakresie zadań wykonywanych przez dział oraz nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług.

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info