Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Zakres działań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska realizuje następujące zadania:

 1. prowadzi   koordynację   pracy   służby   doradczej   w   zakresie   przygotowania   i   realizacji   PROW w obszarze programów rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego;
 2. udziela doradztwa oraz organizuje i prowadzi szkolenia dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań uwzględniających ochronę środowiska, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych, w szczególności dotyczących rolnictwa ekologicznego, programu rolnośrodowiskowego i „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”;
 3. sporządza plany i wnioski do programów rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych, rolnictwa ekologicznego i świadczy pomoc w wypełnianiu innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej bądź współfinansowanej ze środków UE oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych;
 4. prowadzi monitoring stanu rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim;
 5. promuje     rolnictwo     ekologiczne     i     ochronę     środowiska     poprzez     szkolenia,     organizację i uczestnictwo w targach, wystawach, konkursach ;
 6. upowszechnia wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego;
 7. wdraża innowacyjne rozwiązania w produkcji ekologicznej;
 8. upowszechnia wiedzę z zakresu ochrony środowiska;
 9. upowszechnia wiedzę oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii;
 10. współpracuje z jednostkami i organizacjami pracującymi na rzecz ekologii i ochrony środowiska, w tym z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, szkołami, uczelniami, instytutami, związkami branżowymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa;
 11. przygotowuje artykuły, ulotki, broszury i inne materiały informacyjne, szkoleniowe i instruktażowe;
 12. prowadzi ewidencję realizowanych zadań w formie elektronicznej oraz nadzoruje poprawność zapisów;
 13. prowadzi nadzór merytoryczny nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług;
 14. prowadzi nadzór merytoryczny nad specjalistami zatrudnionymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w zakresie działania   działu.

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info