Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres działań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje następujące zadania:

 1. upowszechnia wiedzę poprzez udzielanie doradztwa, informacji i prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz przetwórstwa rolno-spożywczego;
 2. udziela pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania oraz wypełniania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych działań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
 3. prowadzi doradztwo mające na celu aktywizację kobiet wiejskich w zakresie przedsiębiorczości, ochrony środowiska wiejskiego, ogrodnictwa, prawidłowego żywienia rodziny, estetyki zagrody wiejskiej, ekonomiki gospodarstw domowych;
 4. podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
 5. upowszechnia zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, grup i organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszeń i innych form organizacji;
 6. współpracuje   z   podmiotami   sektora   nauki,   biznesu,   jednostkami   samorządu   terytorialnego i organizacjami społecznymi w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie oraz przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich;
 7. organizuje wystawy, konkursy, olimpiady, pokazy inne przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące zdrowy styl życia, dziedzictwo kulturowe wsi, agroturystykę i turystykę wiejską;
 8. współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, fundacje), lokalnymi grupami działania oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
 9. prowadzi działalność informacyjną w zakresie reorientacji zawodowej i pozyskiwania nowych kwalifikacji przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
 10. upowszechnia różne formy aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju agroturystyki, turystyki wiejskiej oraz alternatywnych lub dodatkowych nierolniczych źródeł dochodów (m.in. gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze oraz inne podmioty ekonomii społecznej);
 11. współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz młodego pokolenia mieszkańców obszarów wiejskich;
 12. opracowuje materiały dydaktyczne – ulotki, broszury, artykuły, prezentacje,
 13. realizuje inne zadania wynikające z bieżących potrzeb,
 14. prowadzi ewidencję realizowanych zadań w formie elektronicznej oraz nadzoruje poprawność zapisów;
 15. prowadzi nadzór merytoryczny nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług;
 16. prowadzi nadzór merytoryczny nad   specjalistami   Powiatowych   Zespołów Doradztwa Rolniczego w zakresie zadań wykonywanych przez dział.

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info