Działania PROW

Czytaj więcej: Premia dla młodych rolników nabór 3 czerwiec - 1 sierpień 2020

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w...

Czytaj więcej:

Rusza nabór wniosków w ramach poddziałania: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” . Wnioski będzie można składać od 15 października do 13 listopada 2018 r.

Więcej informacji

 

 

 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc...

Małe gospodarstwa tez będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach PROW 20014-2020.

23 października 2015 roku zostało opublikowane zostało rozporządzenie określające szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach...

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. planowany jest nabór w zakresie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 &ndash...