Bydło

Warunki mikroklimatyczne w budynkach dla bydła  

Utrzymanie prawidłowego mikroklimatu w budynku inwentarskim jest jednym z podstawowych warunków właściwego chowu i hodowli bydła, na który składa się: temperatura, wilgotność względna powietrza, wentylacja i prędkość...

Poważnym zagrożeniem uzyskiwania wysokiej wydajności mlecznej krów są choroby i zaburzenia metaboliczne okresu okołoporodowego. Najważniejsze z nich to:

  • zaleganie okołoporodowe
  • ketoza
  • kwasica żwacza
  • zespół stłuszczonej wątroby /syndrom tłustej krowy/
  • przemieszczenie...