Dział Księgowości

Zakres działań Działu Księgowości

Dział Księgowości realizuje następujące zadania:

 1. prowadzi sprawy w zakresie opracowywania projektu planu finansowego ośrodka, sprawozdań z jego wykonania oraz współdziała w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
 2. zapewnia realizację zadań gospodarki finansowej ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy o finansach publicznych;
 3. prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. sporządza plany, analizy i sprawozdania finansowe, zgodnie obowiązującymi przepisami w zakresie wskazanym przez dyrektora oraz organy kontroli i nadzoru;
 5. prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych;
 6. zapewnia obsługę kasową;
 7. pełni nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie obsługi księgowej i finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej funkcjonującej przy Ośrodku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prowadzi sprawy związane z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom Ośrodka oraz świadczeń przysługujących członkom Społecznej Rady;
 9. prowadzi centralny rejestr umów dotyczących wynagrodzeń bezosobowych;
 10. zapewnia obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 11. współpracuje z      bankami,     urzędami     skarbowymi,     ZUS      w      zakresie     wynikającym z obowiązujących przepisów;
 12. zapewnia nadzór nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji;
 13. zapewnia realizację przepisów ustawy o finansach publicznych;
 14. prowadzi sprawy w zakresie podatku od towarów i usług – VAT;
 15. załatwia sprawy w zakresie obowiązujących podatków i opłat.

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info