bip_logo

_____PROMOCJA !!!!_____ NOCLEG ZA PÓŁ CENY... DOBA JUŻ OD 30 ZŁ

Przydatne linki

Aktualności
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom. Nabór wniosków planuje się...
Od 10 kwietnia 2014 obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy finansowej i wniosków o płatność w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...
Trwa XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na sukces”, promującego najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju...
Każde spotkanie po latach, skłania do przemyśleń, wspomnień i refleksji. Nie inaczej było również podczas spotkania emerytowanych pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, które odbyło się w słoneczny,...
„Podstawy uprawy winorośli i produkcji wina z elementami enoturystyki" - pod takim hasłem Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia organizuje szkolenie dla wszystkich chętnych, początkujących adeptów sztuki winiarskiej. Zajęcia to...
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z...
1 kwietnia br. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu "AgroLiga 2013". Uczestnicy zostali przyjęci przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który osobiście gratulował...
W ramach działań związanych z promowaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa 20 marca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainaugurowano kampanię edukacyjno-informacyjnej nt. „Racjonalnej gospodarki nawozami”, której...
W dobie wszechobecnej globalizacji, nastąpiło gwałtowne zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego, a co za tym idzie nasze życie nabrało niespotykanego dotąd przyśpieszenia. Wszystko to spowodowało, że człowiek w...
Po raz kolejny, Fundacja WWF Polska we współpracy z Forum Rolników Bałtyckich na rzecz Środowiska oraz organizacjami rolniczymi z regionu nadbałtyckiego zaprasza do udziału w konkursie „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. W...
Od 15 marca do 15 maja w siedzibach BP ARiMR można składać wnioski o płatność z tytułu kontynuowania i /lub rozpoczęcia działalności w ramach „Programu rolnośrodowiskowego”. W odniesieniu do zobowiązań podjętych przed rokiem 2014...
– to jeden z nielicznych specjałów, z przyrządzeniem którego miałbym problem – powiedział pan dr Leszek Gacek z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie, który był wykładowcą na seminarium jakie odbyło się w...
W podłańcuckiej wsi Czarna mieszka Andrzej Pelc, niegdyś rolnik, przedsiębiorca, dziś zapalony hodowca koni, z którymi wiążąc się na całe życie, oddał swe serce. Miłość do koni wyniósł z rodzinnego domu jeszcze z dzieciństwa. Jak...
„Wino jest najpotężniejszym spośród napojów, najsmaczniejszym spośród lekarstw i najprzyjemniejszym spośród potraw” pisał Plutrach, jeden z największych pisarzy i filozofów starożytnej Grecji i trzeba przyznać mu rację, bowiem...
Samorząd Województwa Podkarpackiego w 2013 r. już drugi rok realizował ,,Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów...
Fundacja Edukacja Bez Granic zaprasza do udziału w konkursie „Żyj w zgodzie z Naturą” w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego prze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt dotyczy promocji gospodarowania...


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2014 - All rights reserved